TOMASZ PIĄTKOWSKI

Tomasz Piątkowski


Tomasz Piątkowski związany jest z Wojskiem Polskim od 28.10.1964 r. tj. od momentu rozpoczęcia służby wojskowej w charakterze muzyka w Orkiestrze Garnizonowej m.st. Warszawy, do której zaciągnął się jako ochotnik i przesłużył w niej 5 lat. Pełniąc obowiązki muzyka wojskowego ukończył jako ekstern wojskową szkołę muzyczną II stopnia w klasie saksofonu. W 1970 r. zdał egzamin do Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, której kierownikiem artystycznym był prof. Arnold Rezler - jedynej takiej orkiestry wojskowej w ówczesnych czasach, o takim poziomie i profilu artystycznym - późniejszej Orkiestry Koncertowej WP im. Stanisława Moniuszki. W tej orkiestrze, po 34 latach służby zakończył karierę wojskową, odchodząc do rezerwy ze stanowiska koncertmistrza, w stopniu st. chorążego sztabowego.


Tomasz Piątkowski

Po zdjęciu munduru, jako kontynuator 50-letniego dorobku Franciszka Pelca - znanego w Polsce i za granicą konserwatora instrumentów dętych, w 1998 r. objął po mistrzu warsztat naprawy instrumentów w Orkiestrze Koncertowej WP. W 1990 r. zdał egzamin czeladniczy a w 2006 r. - mistrzowski.


Certyfikaty Tomasza PiątkowskiegoOdbył staże w firmach Henri Selmer Paris (2003), Buffet (2006) oraz w firmie Yamaha (2012), zwieńczone uzyskaniem stosownych certyfikatów.


Certyfikaty Tomasza PiątkowskiegoTomasz Piątkowski jest cenionym w Polsce i za granicą ekspertem w dziedzinie naprawy i rekonstrukcji instrumentów dętych. Swoje instrumenty powierzyli mu m.in. tacy światowi wirtuozi jak amerykański klarnecista David Krakauer, saksofoniści z big bandu Saturn oraz rodzimi muzycy, tacy jak: Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Szukalski, czy Zbigniew Wodecki, a także muzycy Filharmoni Narodowej i orkiestry Sinfonia Varsovia.


Swoje mistrzostwo potwierdza na co dzień, troszcząc się o stan techniczny instrumentów w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. Jest człowiekiem twórczym i aktywnym, którego postawa i zaangażowanie w sprawy RZA WP stanowią wzór do naśladowania dla młodszego pokolenia pracowników Zespołu.

Jubileusz Tomasza PiątkowskiegoW grudniu 2014 r. obchodził jubileusz 50-lecia służby i pracy zawodowej - jako żołnierz zawodowy i pracownik wojska. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiada wiele odznaczeń i wyróżnień resortowych, a także odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".


Jubileusz

Warsztat Tomasza Piątkowskiego Warsztat Tomasza Piątkowskiego<

Warsztat Tomasza Piątkowskiego

Warsztat Tomasza Piątkowskiego

Warsztat Tomasza Piątkowskiego

Warsztat Tomasza Piątkowskiego

Tomasz Piątkowski Tomasz Piątkowski<


Opracował: Krzysztof Kaliński
(na podstawie otrzymanych materiałów)