Koncert w ramach przewodu doktorskiego kpt. Marcina Ślązaka,
członka Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Wojskowej

W piątek, 25 lutego 2011 r., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyło się prawykonanie dzieła Grzegorza Duchnowskiego pt. "Msza za grzechy świata". W koncercie wystąpiły połączone chóry Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego. Partie solowe wykonała Justyna Kowania - mezzosopran. Koncert przygotował - w ramach przewodu doktorskiego - kpt. Marcin Ślązak, zastępca dowódcy - kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WP.

ORWP w Katedrze Polowej WP
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz połączone chóry Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Wśród licznie przybyłych słuchaczy obecni byli przedstawiciele grona profesorskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także gen. bryg. Wiesław Grudziński, Dowódca Garnizonu Warszawa i ppłk Wojciech Erbel, Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP. Honory gospodarza pełnił ks. płk January Wątroba, Wikariusz Generalny - Zastępca Biskupa Polowego WP.

ORWP w Katedrze Polowej WP
Wykonawczyni partii solowych, Justyna Kowania - mezzosopran,
dyryguje kpt. Marcin Ślązak

Po koncercie mjr Mirosław Rytel, dowódca Orkiestry wręczył znamienitym gościom ryngrafy okolicznościowe.

Majestatyczne dzieło Duchnowskiego zostało wykonane perfekcyjnie, co publiczność przyjęła z owacją. Muzyka rozbrzmiewająca w scenerii odrestaurowanych organów i nawy głównej Katedry Polowej WP stworzyła szczególny nastrój i sprawiła, że było to wielkie wydarzenie artystyczne. Mamy nadzieję, że tę kompozycję niebawem będzie można usłyszeć ponownie.

Opracowanie:
KK