Stefana Żuka "Poradnik tamburmajora"

Nakładem Stowarzyszenia Orkiestry Dętej Sobolów ukazała się książka "Orkiestra w marszu paradnym. Poradnik tamburmajora". Jej autorem jest kpt. Stefan Żuk, wykładowca naszego Studium Kapelmistrzowskiego, muzyk  i dyrygent przez kilka dekad związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej (wcześniej WOP), przez 30 lat nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

Stefan Żuk

Ta książka jest skarbnicą wiedzy teoretycznej i pomocą w zdobywaniu umiejętności praktycznych dla osób, którym marzy się kariera tamburmajora i dyrygenta dętych orkiestr. W kolejnych rozdziałach można znaleźć mnóstwo informacji na temat m.in. musztry indywidualnej i w szyku, kierowania orkiestrą. Jak to w podręczniku - opisane zostały precyzyjnie m.in. kroki, zwroty w prawo, lewo, zmiany szyku, a wszystko to zostało zilustrowane licznym zdjęciami.
- Zachęcony namową wielu kolegów kapelmistrzów oraz faktem, że w czasach wszechwładnego panowania Internetu, w epoce szybkiej i szerokiej dostępności wszelkich informacji, przy pomocy kilku kliknięć w komputerowej wyszukiwarce, staramy się nadążyć za panującymi trendami, zorientowałem się, że akurat informacje o sztuce kierowania i dowodzenia orkiestrami są ubogie lub ich praktycznie nie ma. To zmobilizowało mnie do uzupełnienia tej luki - do opracowania i publikacji poradnika, opartego na moim długoletnim doświadczeniu muzyka solisty, tamburmajora i kapelmistrza - tłumaczy autor.


Poradnik tamburmajora
Płk Franciszek Suwała nazywa Stefana Żuka "pierwszą buławą" polskich orkiestr wojskowych, pionierem specyficznej sztuki, jaką jest władanie buławą. Jak się okazuje, sądeczanin potrafi także nabyte latami praktyki doświadczenia przekazywać studentom i uczniom, a do tego dobrze też włada piórem, więc te wszystkie swoje wiadomości ubrał w zgrabne i zrozumiałe zdania.

Książka została uzupełniona filmem instruktażowym (płyta DVD). Okładkę zaprojektował Stanisław Chmielek, ukad graficzny całego wydawnictwa jest dziełem Sławomira Sikory. Dobrą radą i pomocą służyli też pracownicy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, m.in. Stanisław MigaczLucyna Witkowska. Autor skorzystał także z naszego bogatego archiwum zdjęciowego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu "Musztra dla pokoleń", który został dofinansowany przez władze województwa małopolskiego.


Stanisław Migacz