ORKIESTRA REPREZENTACYJNA MARYNARKI WOJENNEJAdres:
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia 3, ul. Rondo Bitwy pod Oliw± 1
dowódca orkiestry: kmdr ppor. Maciej BUDZIŃSKI
tel.+48 58 626 6507; +48 58 626 2277
fax. +48 58 626 6507
e-mail: ormwrp@wp.pl