ORKIESTRA REPREZENTACYJNA SIŁ POWIETRZNYCHAdres:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
61-716 Poznań 102, skrytka pocztowa 129
dowódca orkiestry: mjr Paweł JOKS
tel. +48 61 857 8342, +48 61 857 8343, +48 61 857 8344, +48 61 857 8341
fax. +48 61 857 8341
e-mail: orsp@o2.pl