ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSK LĄDOWYCHAdres:
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk L±dowych we Wrocławiu
ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław 11
Dowódca orkiestry: mjr Mariusz DZIÓBEK - CA MON 657-054, 723-694-163
Służba dyżurna - CA MON 657-379
FAX CA MON - 657-341
e-mail: orkiestra.rwl@gmail.com