ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSKA POLSKIEGOAdres:
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego
im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie

00-909 Warszawa 60, ul. Hynka 2
dowódca orkiestry: mjr Mirosław RYTEL
Tel. +48 22 6848004; +48 22 6848023; +48 22 6848025
Fax. +48 22 6848023
E-mail: orwp@o2.pl
www.brepr.wp.mil.pl/pl/20.html, zakładka: Orkiestra Reprezentacyjna WP