ORKIESTRA WOJSKOWA W BYTOMIU

Por. Krystian Siwek


Adres:
Orkiestra Wojskowa w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 33

tel. 261 126 585
fax. 261 126 580
e-mail: owbytom@wp.mil.pl
www.owbytom.wp.mil.plDowódca orkiestry, por. Krystian SIWEK


Orkiestra Wojskowa w Bytomiu reprezentuje "stalowe mundury" Sił Powietrznych. Jako jednostka wojskowa podporządkowana jest bezpośrednio Dowódcy Garnizonu Warszawa. Powstała w Bytomiu w miejsce nieetatowego pododdziału, który w bytomskim garnizonie miał ponad 47 letnią tradycję.

Na podstawie rozkazu ówczesnego Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obronny Powietrznej orkiestra etatowa zaczęła funkcjonować 5 lutego 2002 roku.

Skład zespołu stanowią żołnierze - muzycy, absolwenci byłego Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych. Zespół współpracując z ośrodkami kultury na Śląsku, bierze udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, dając pokazy musztr paradnych oraz koncertując.

W trakcie istnienia orkiestra odnosiła sukcesy na festiwalach i przeglądach. Między innymi została laureatem festiwalu Orkiestr Wojskowych w 2009 roku w Giżycku oraz 2013 w Świeradowie-Zdroju. Za swoje osiągnięcia kulturalne otrzymała także nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia "Muza 2013". Osiągnięcia całego zespołu są wynikiem zaangażowania oraz wysokich umiejętności poszczególnych muzyków, wśród których znajdują się również laureaci konkursów.

Orkiestra stacjonuje na terenie 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu Orkiestra Wojskowa w Bytomiu