ORKIESTRA WOJSKOWA W KRAKOWIEAdres:
Orkiestra Wojskowa w Krakowie
30-901 Kraków, ul. Wroc³awska 82
dowódca orkiestry: mjr Dariusz BYLINA
tel. +48 12 455 4785; +48 12 455 4051
fax. +48 12 455 4785
e-mail: dbylina@poczta.onet.pl