OSOBY ZASŁUŻONE DLA MUZYKI WOJSKOWEJ


Zobacz także:


płk Władysław Balicki Płk Władysław BALICKI (1924-2000)
Kpt. Tadeusz Dobrowolski Kpt. Tadeusz DOBROWOLSKI (1950-2022)
Prof. Jerzy Dobrzyński Prof. Jerzy DOBRZYŃSKI
Prof. Ryszard Dudek Prof. Ryszard DUDEK (1936-2011)
Płk Kazimierz Hilla Płk Kazimierz HILLA (1930-1991)
płk Julian Kwiatkowski Płk Julian KWIATKOWSKI
Leon Bernard LANDOWSKI Leon Bernard LANDOWSKI (1942-1995)
Stanisław Latek Płk Stanisław LATEK
Tomasz Piątkowski St. chor. sztab. Tomasz PIĄTKOWSKI
Prof. Janusz Przybylski Prof. Janusz PRZYBYLSKI
Arnold Rezler Prof. Arnold REZLER (1909-2000)
Czesław Siegel Ppłk Czesław SIEGEL (1923-2012)
kmdr por. Ireneusz Stromski Kmdr por. Ireneusz STROMSKI (1942-2023)
płk Franciszek Suwała Płk Franciszek SUWAŁA (1943-2017)
ppłk Bolesław Szulia Ppłk Bolesław SZULIA
Kpt. Stefan Żuk Kpt. Stefan ŻUK